Lönerna stiger och räntorna är låga – när ekonomin backar sätts hoppet till att vi fortsätter shoppa

På Alexandersgatan är julhandeln i full gång. Ekonomerna hoppas att hushållens konsumtion ska hålla ekonomin på fötter när exporten avtar. Bild: Richard Nordgren

När exporten krymper hoppas ekonomerna att hushållens konsumtion ska hålla ekonomin i gång. Men hushållen är pessimistiska och väntas öka sitt sparande i stället.

Redan för ett år sedan varnade ekonomer för att konjunkturen var på väg att mattas av. Även om vi upplever en global nedgång har de värsta farhågorna åtminstone hittills inte besannats. Tvärtom har 20...