När ditt barn inte ens har en startup

Nog finns det väldigt många misslyckanden, eller på sin höjd partiella framgångar, i den svåra konsten att uppfostra barn.

Föräldraskap är misslyckandets konst. Inte så att föräldrar i sig är misslyckade, men nog så att det finns väldigt många misslyckanden, eller på sin höjd partiella framgångar, i den svåra konsten att uppfostra barn. Jag menar, man skall samtidigt disciplinera och vara kompis, ställa krav och trösta, sätta gränser, men låta dem testa själva, och så vidare, och så vidare. De flesta av oss klarar oss ändå i någon slags haltande vals, men visst funderar man ofta som förälder på sina egna tillkortakommanden.

Och visst verkar det som dessa snarare ökar än minskar. Jag menar, det var ju illa nog när jag insåg att jag inte lärt mina barn koda, för det skall ju varje ung människa kunna. Nu visar det sig att jag inte bara borde ha lärt dem koda utan att koda maskinlärande algoritmer så att de kan bygga sina egna artificiella intelligenser. Ni förstår, jag köpte aldrig bitcoins för deras barnbidrag, så nu är de fattiga som kyrkråttor och måste just se till att en schysst artificiell intelligens kan trygga deras plats på en allt tuffare arbetsmarknad.

Lite avundsjuk är jag ändå på mina egna föräldrar. Visst, de skulle försöka lära mig lite vanligt hyfs och allmänbildning, och orden till vissa av de viktigare låtarna ("På Narvas hed, på Polens sand, på Leipzigs slätter, Lützens kullar!"), men ingen ville antyda att de borde satt mig på fördjupande it-kurs – på den tiden skulle väl det snarast ha klassats som lindrig aga. Och de tilläts vara glatt obekymrade av huruvida jag visade en entreprenöriell anda.

I dag duger ju inte sådant. Nej, en god förälder ser i god tid till att ge sitt barn en duvning i entreprenörskapets mysterier. Man kan börja lite mjukt med en business model canvas, så länge barnet är på dagis och förskola, men väl i skolan bör man nog hålla ett öga på huruvida barnet har ett vaket kommersiellt sinne och ser möjligheter i sin närmiljö. Säljande av varierande ting till bättre bemedlade kamrater eller nära släktingar – bra. Etablerandet av en andrahandsmarknad för fidget spinners och liknande, gärna med en självkodad app – utmärkt. Jobbar endast hemma och för veckopeng – oacceptabelt.

Märk väl att detta givetvis inte är barnets misslyckande, utan ditt eget. Den gode föräldern skall givetvis ta barnet till Slush, skaffa en VC-mentor (inte en WC-mentor, eftersom vi utgår från att entreprenörskapsskolning kommer efter potträning, åtminstone än så länge), och alltid finnas till hands när lille John-Fredrika skall göra en så kallad "pivot" (vilket alltså är när en startup väljer att göra något helt annat än man först tänkte). Har inte ditt barn en startup? Aj, aj, aj ...

Med den dagliga propaganda som skrivs om pigga små krabater som är serieentreprenörer före tonåren är det ovan skrivna kanske snart inte fullt så karikerat som det nu kan tyckas. Alla skall med när ungarna skall göras entreprenöriella. Det skall böjas i tid, det som verksamhet skall bli …

Alf Rehn är professor professor i innovation, design och ledarskap vid Södra Danmarks universitet.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning