När de beethovenska pusselbitarna faller på sina rätta platser

Pusselbitarna tycks ha fallit på sina optimala platser på Stephen Houghs och RSO:s helhetsinspelning av Beethovens pianokonserter. Bild: Sim Canetty-Clarke/Pressbild

Stephen Houghs och RSO:s dokumentation av Beethovens samtliga pianokonserter känns som en av de viktigaste någonsin, enligt Mats Liljeroos.

Det rådde en del förvirring kring valet av instrument när Stephen Hough den 22–23 maj i fjol framförde Beethovens samtliga pianokonserter på Musikhuset med Hannu Lintu. Min, liksom mången annans, besv...