När börjar ålderdomen? Det är relativt

Gammal? För fem år sedan var en 72-åring gammal, nu anses en 74-åring vara det. Bild: Mostphotos

Skolelever upplever att ålderdomen börjar vid 68, medan de som fyllt 65 tycker att den börjar vid 78.

De som redan har fyllt 80 år tycker man kan kalla en person som fyllt 81 åldring. Det visar en undersökning som Centralförbundet för de gamlas väl låtit göra.

I medeltal upplever finländaren att man kan säga att någon som fyllt 74 är gammal. Det betyder att man blir det senare än för bara fem år sedan. 2013 tyckte finländaren nämligen att en 72-åring kan anses gammal.

Omkring tusen personer intervjuades i februari för undersökningen av Taloustutkimus.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03