När är en historia färdig att sparas?

Problemet är ändå inte i sig att föremål sparats, utan snävheten i vad som sparats, varför, var och hur.

I början av juni ser jag en nyhet på ett av de vanliga sätten nyheter dyker upp nu: en journalist retweetar en arkivarie som delar en skärmdump av ett inlägg i en Facebookgrupp. Vad som (kanske)...