Lokalpolitiker öppnar för Ikea på Björkholmen – vill ändå se ändringar i planen

Så här skulle Björkholmen se ut i framtiden. Fantombild. Bild: Sarc Architechts och Ikea

Den nya planen för Björkholmen samt reservationen för Ikea går vidare, men stadsmiljönämnden klubbade igenom några klämmar som gäller bland annat strandmiljö och cykelleder.

Stadsmiljönämnden tog på tisdagen ställning till planen för Björkholmen i Helsingfors, med bostäder för 5 000 invånare. Nämnden godkände förslaget en tomtreservation för Ikea, och det går nu vidare till stadsstyrelsen.

Drumsö-Sällskapet har lagt fram kritik mot stadens planer, och ansett att byggandet är överdimensionerat och att utfyllningen i havet orsakar oskälig skada på miljön.

Läs mer: Drumsö lockar till sig invånare men Björkholmen oroar

Nämnden ställde nu några krav på den fortsatta beredningen, och de handlar om både trafiklösningarna och strandmiljön. Nämnden kräver att man ska ta särskild hänsyn till trivseln längs stränderna, att Västerleden och de anslutande lederna inte ska ta mer plats än absolut nödvändigt, och att man i beredningen ska försäkra sig om att cykellederna löper smidigt och tryggt både mot Drumsö- och Esbohållet.

Nämnden röstade dessutom om en kläm som kräver att staden utreder hur väl Västerleden passar in i riktlinjerna i den nya generalplanen från 2016. I den planen ingick bland annat att man skulle prioritera stadsboulevarder närmare innerstaden.

Det är stadsfullmäktige som slutligen ska ta ställning till planerna.

Bild: Maija Hurme

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning