Nagukraschen utredd sekund för sekund

Aluminiumbåten med tre människor och två hundar ombord hamnade helt under den femton meter långa motoryachten. Förundersökningen är nästan klar att överlämnas till åklagaren. Bild: Gränsbevakningen

– Vi vet nu exakt hur allt gick till när de två båtarna krockade, men varför de gjorde det vet vi inte, säger kaptenlöjtnant Jari Nieminen, som ansvarar för olycksutredningen av båtolyckan nära Innamo i Nagu den 29 juli.

I olyckan hamnade den mindre båten med två vuxna och ett barn under den större båten. Propellrarna mosade båten, men passagerarna klarade sig som genom ett under med livet i behåll. En vuxen och ett barn skadade sig dock mycket allvarligt i olyckan.

– På VTS-radaren (Vessel Traffic Services) kan vi sekund för sekund följa med hur de två farkosterna närmar sig varandra och var den större båten träffar den mindre, säger Nieminen.

– Vi vet kurser, tider och hastigheter. Händelseförloppet är alltså klarlagt i detalj, men hur det var möjligt att de inte såg varandra det har vi ännu inte fått svar på.

Det var god sikt och båtarna krockade i skärande kurser så att den stora, 15 meter långa motoryachten träffade den mindre aluminiumbåten i nittio graders vinkel strax bakom styrpulpeten på styrbord sida (högra sidan från aktern sett).

Bägge båtarna höll en fart kring tjugo knop när de kolliderade.

Gränsbevakningen är nu så gott som klar med sin utredning och kommer endera dagen att ge den vidare till åklagaren för åtalsprövning.

– I det här skedet misstänker vi bägge båtförarna för grovt äventyrande av trafiksäkerhet och avsaknad av gott sjömanskap, säger Nieminen.

Med andra ord att vakthållningen varit bristfällig och att båtarna helt enkelt inte har sett varandra.

– Vi saknar ännu de medicinska utredningarna.

Av bilderna på olycksbåtarna och radaruppgifterna har man kunnat sluta sig till att den mindre båten trycktes ner under bottnen på den stora båten efter att den träffats strax bakom styrpulpeten. Förarsätet har slitits loss vid krocken och aluminiumbåten har glidit under den stora hela vägen ända till propellrarna som slitit upp stora hål i plåten och sargat utombordsmotorn.

Alla de skadade befann sig i den lilla båten. Föraren kom lindrigast undan, medan åtminstone den svårast skadade passageraren ännu i går vårdades på sjukhus. I båten fanns också två hundar som klarade sig oskadda.

Olycksutredningscentralen bestämde sig förra veckan för att utreda händelseförloppet, orsakerna, räddningsinsatserna och myndigheternas åtgärder.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning