Något är snett i Lovisa: Ovanligt många tonårstjejer lider av ångest

Den färska THL-enkäten visar bland annat att unga personer på landsbygden har känt sig ännu mera isolerade på grund av pandemin. Bild: Cata Portin

Vartannat år mäter THL hur unga personer mår i Finland – och varje gång brukar Lovisa sticka ut ur mängden på ett inte så smickrande sätt. Det gäller också den här gången, även om det finns ljusglimtar.

Flickor på åttonde och nionde klass i Lovisa lider oftare av ångest än i resten av Finland – och skillnaden är markant.Enkäten Hälsa i skolan visar att 43 procent av flickorna i Lovisa lider av måttli...