Någon form av hjälp lovar regeringen på grund av rekorddåliga skördar

Petteri Orpo (Saml) presenterade på onsdagen Finansministeriets förslag till statsbudget för 2019. Bild: Ari Sundberg/SPT

Någon form av ersättning eller stöd till jordbruket kan väntas efter sommarens katastrofalt dåliga skörd. Hur den hjälpen konkret utformas och vad det innebär i reda pengar ska regeringen fastställa i slutet av augusti.

– Som tidigare jordbruksminister förstår jag bra hur svår situationen är, sade finansminister Petteri Orpo (Saml) på onsdagen då han presenterade Finansministeriets förslag till statsbudget 2019.

Den torra sommaren har drabbat odlarna hårt i stora delar av landet. Naturresursinstitutet (Luke) meddelade i slutet av juli att årets skörd ser ut att bli den sämsta på 20 år. År 2018 är dessutom det tredje dåliga skördeåret i rad i Finland.

Något extra penningstöd till jordbruket på grund av sommarens skörd finns inte i budgetförslaget. Eventuellt kan det komma i följande tilläggsbudget, säger Orpo.

Orpo säger att jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) nästa vecka ska ta fram förslag på olika sätt som regeringen kunde hjälpa jordbruket på.

– Vi måste få fram en bred skala av stödformer och finna hållbara lösningar, säger Orpo och konstaterar att dilemmat är större än bara årets skörd.

– Det handlar om jordbrukets dåliga lönsamhet rent generellt. Med bidrag löser vi inte problemen, även om bidrag är ett av redskapen, säger Orpo.

Orpo säger att han i detta skede inte vill spekulera i hurudana summor det kan bli aktuellt att ersätta jordbrukarna med.

Beslut om vilka åtgärder som kan bli aktuella fattar regeringen i samband med sina budgetförhandlingar den 28-29 augusti.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03