Nådendal och Reso utan vatten

Hälsomyndigheterna uppmanar dem i området som får vatten ur kranen, att koka vattnet innan användning. Bild: Kristoffer Åberg

En brusten fog i en central vattenledning lämnade 40 000 personer utan vatten i Reso och Nådendal på måndagen. De som under dagen ännu fick vatten ur kranen uppmanades koka vattnet innan användning.

Många hushåll blev på måndagsförmiddagen helt utan vatten. Under dagen kunde vattenbolaget i Åboregionen, Turun seudun vesi Oy, öppna två ersättande linjer till städerna, men vattentillgången var begränsad och räckte inte till för alla stadsdelar. Befolkningen uppmanades använda vatten sparsamt.

På eftermiddagen kom sedan hälsomyndigheterna med uppmaningen om att de som ännu får vatten ur kranen, bör koka det innan användning, eftersom det finns risk för att smutsigt vatten tagit sig in i vattenledningarna.

Nådendals kommun upprättade på eftermiddagen utdelningspunkter för rent dricksvatten vid hälsocentralen i Nådendal, Aurinkosäätiö-serviceboende, Taimio skola samt Katavahemmet i Rimito och Andelsbanken i Merimasku.

Arbetet med att reparera den trasiga stamledningen pågick under måndagen men det är oklart när läget normaliseras meddelar kommunerna på sina hemsidor.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning