Nackböle arboretum ska bli naturskyddsområde

Nackböle arboretum är ett unikt område i norra Helsingfors. Bild: Jussi Helimäki

Helsingfors stadsstyrelse föreslår att Nackböle arboretum i norra Helsingfors ska bli ett naturskyddsområde.

Nackböle arboretum finns i Centralparkens norra del och är en del av Tomtbacka friluftsområde. På området finns flera träd- och buskarter. Ytan för det fridlysta området uppgår till 4 hektar.

Nackböle arboretum uppfyller naturskyddslagens krav och för att trygga mångfalden i områdets natur är det nödvändigt med en skyddsstatus.

Det slutliga beslutet om grundandet av naturskyddsområdet fattas av Nylands NTM-central.

Den som ursprungligen planterade de första träden på området 1907-1911 var lantbruksrådet Jakob Kavaleff. Han ägde också Tomtbacka gård. Helsingfors stad har ägt arboretum sedan 1961.

Jakob Kavaleff (t.h.) planterade de första träden i Nackböle arboretum. Här är han tillsammans med Thurman, som skötte om Domarby gård. Bild: Helsingfors stadsmuseum

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning