Nå hej, det är mamma här

Bild: xx

Vill man som vuxen med litteraturens hjälp försöka förstå sin mamma och sig själv finns det bland vårens finska böcker flera som man med behållning kan läsa.