Mytologi, historia och samtidsreferenser i salig blandning

Antti Pääkkönen, Marja Salo och Tomi Alatalo i Juha Hurmes bångstyriga pjäs Lemminkäinen.Bild: Tommi Mattila

Finlandiabelönade Juha Hurmes historiska och mytologiska fantasi är ett kreativt och underhållande spektakel.