Myten om det korruptionsfria Finland

Nuorisosäätiös ordförande, riksdagsledamot Antti Kaikkonen (C) ställdes inför rätta och dömdes i den så kallade valfinansieringsskandalen 2012. Bild: Tor Wennström

Genomgången av korruptionen i Finland i boken Korruptio Suomessa är initierad och den innehåller rikligt med förslag om vad som kan förbättras, skriver Mikael Kosk i sin recension.

En definition på korruption är att den bringar samhällets fundament att förvittra, gör det ineffektivt och föder misstroende mot institutioner som ur demokratins synvinkel är väsentliga. Den klassiska...