Förskräcklig vanvård på Esperis vårdhem – patienterna har gått oätna och oduschade

En medvetslös överdoserad klient, dödsfall efter fallolyckor och odiagnostiserad lunginflammation. Tillsynsmyndigheten Valviras rapport från Esperi Cares vårdhem Ulrika i Kristinestad är förfärlig läsning.

Valviras beslut att dra in skandalomsusade vårdbolaget Esperi Cares tillstånd att driva äldreboendet Ulrika ger en detaljerad inblick i den vanvård som drabbade klienterna vid hemmet.Den 14 januari nå...