Myndigheternas coronavirusinfo: "Om epidemiläget trappas upp måste strängare åtgärder diskuteras"

Strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki (till vänster) och kanslichef Kirsi Varhila på Social- och hälsovårdsministeriet höll pressinfo om coronavirusläget i Finland tillsammans med överläkaren Taneli Puumalainen från Institutet för hälsa och välfärd. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL höll en presskonferens om coronavirusläget i Finland på torsdagsförmiddagen. Trots flera nya konstaterade fall av coronaviruset är läget rätt stabilt i landet.

I går konstaterades 29 nya fall av coronaviruset i Finland, vilket väckt oro om en eventuell andra epidemivåg. Det i sin tur har skapat diskussioner om eventuella nya restriktioner och rekommendationer att använda ansiktsskydd, exempelvis inom kollektivtrafiken.

Kanslichef Kirsi Varhila och strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki på Social- och hälsovårdsministeriet (STM) samt överläkare Taneli Puumalainen vid Institutet för hälsa och välfärd THL informerade under torsdagsförmiddagen om det aktuella coronavirusläget i Finland.

Enligt Kirsi Varhila är det ännu inte dags för regeringen att ge en rekommendation om användningen av ansiktsskydd. Hon anser att coronaläget i Finland ännu är rätt lugnt.

– Frågan är i vilken situation det är vettigt att ge en officiell rekommendation om ansiktsskydd, säger Varhila.

Ett direkt påbud om att använda munskydd finns det ingen laglig grund för i Finland.

Enligt kanslichefen kommer THL tillsammans med STM att nästa vecka ge ut en så kallad vägkarta för landets kamp mot coronaviruset. I planen kommer de att utgå från tre olika möjliga scenarier. Vägkartan kommer också konkret att beskriva när och hur det finns ett behov för en rekommendation av ansiktsskydd.

I det första scenariot fortsätter det förhållandevis lugna läget och små utbrott av smittan kan observeras på lokal nivå. Utbrotten kommer då att bekämpas enligt behov. Det andra scenariot består också av lokala utbrott i större skala.

Det tredje scenariot innebär en snabb och okontrollerad spridning av viruset i hela landet. Då befinner man sig i samma situation som tidigare i våras, enligt Varhila.

Restriktionerna och rekommendationerna ser olika ut beroende på hur läget i Finland är. Närmare information kommer att finnas i vägkartan som ges ut nästa vecka.

Varhila uppmanar också finländare att jobba på distans om det bara är möjligt. Vad beträffar större publikevenemang säger Varhila att det gäller att överväga om det verkligen är nödvändigt att ordna stora evenemang där risken för smittspridning kan vara stor.

HBL:s Susanna Ginman frågade Varhila hur det ska tolkas att man nyligen hävt rekommendationen att distansarbete men ändå nu rekommenderar distansjobb. Enligt Varhila är det önskvärt att så många som möjligt jobbar hemifrån även om den officiella rekommendationen inte längre är i kraft.

Enligt Varhila härstammar de flesta nya konstaterade fallen i Balkan och Sverige, även om läget i det västra grannlandet blivit bättre under de senaste veckorna. Också Taneli Puumalainen uttryckte sin oro över läget i Balkanområdet. Han tog också ställning till det globala pandemiläget. Enligt Puumalainen är situationen helt enkelt dyster.

– På nationell nivå kan situationen se rätt bra ut men lokala epidemier kan snabbt förvärras. Det gäller att snabbt vidta åtgärder och hindra ytterligare smittspridning, säger Puumalainen.

Enligt Liisa-Maria Voipio-Pulkki har 1,3 nya fall konstaterats per 100 000 invånare under de senaste två veckorna – en betydande ökning men inget särskilt oroväckande.

– Epidemin framskrider fortfarande förhållandevis långsamt. Majoriteten av dem som insjuknat har också tillfrisknat, säger Voipio-Pulkki.

Ett direkt påbud om att använda ansiktsmasker finns det ingen laglig grund för i Finland, enligt kanslichef Kirsi Varhila på Social- och hälsovårdsministeriet. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

En betydande skillnad mellan nuläget och situationen tidigare i våras är att majoriteten av dem som insjuknat under de senaste veckorna är unga personer. Enligt Puumalainen förklaras situationen främst med att många familjer insjuknat och då har också yngre personer exponerats för viruset. De allra flesta av de yngre finländarna som smittats har fått en lindrig variant av sjukdomen.

Vid det här laget finns det inga uppgifter om smittspridning på krogar eller nattklubbar, men enligt Puumalainen beror det sannolikt främst på att exempelvis nattklubbarna fått öppna för en relativt kort tid sedan.

Enligt Voipio-Pulkki ser situationen väldigt olika ut på olika håll i landet men det positiva är att majoriteten av alla konstaterade fall går att spåra. Regionala problem med testningskapaciteten har observerats, enligt Voipio-Pulkki. Hon nämner huvudstadsregionen som ett exempel.

– I Finland görs 4 000 till 5 000 tester dagligen, men provtagningen kan dock vara en flaskhals. Vi önskar större effektivitet – tröskeln ska vara låg får att låta sig testas, också under helgerna, säger Puumalainen

R-talet i Finland har ökat men Puumalainen förhåller sig aningen skeptiskt till det.

– R-talet kan ge ganska grova uppfattningar, särskilt i vårt fall här i Finland då antalet nya konstaterade fall är ganska få.

Om epidemiläget ser ut att trappas upp säger Puumalainen att ett återinförande av strängare åtgärder måste diskuteras.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning