Myndigheterna vill bena ut ansvar och beskattning i delningsekonomin

Plattformar som Uber gör det möjligt för privatpersoner att dela till exempel skjutsar. De stora plattformarna fungerar ändå mer som marknadsplatser än för delande mellan privatpersoner i dag. Bild: Flickr/SPT/Warner Mark

Att dela prylar kan vara en ekologisk gärning, men det ideella får ofta ge vika för professionella aktörer då delningsplattformarna växer.

Staten vill vara på framkanten när det gäller delningsekonomi och samlar all tänkbar information på en och samma webbplats. Där står till exempel att man måste betala skatt ifall man hyr ut sin lägenhet sporadiskt. Den 17 januari ska sidan lanseras också på svenska.

– I Finland är det fortfarande frågan om ett ganska litet fenomen. Men utvecklingen har gått väldigt snabbt på vissa håll i världen så vi försöker vara förutseende, säger Anu Laitinen, ledande expert på Arbets- och näringsministeriet.

Enligt Laitinen är det vanligt med missförstånd om vad delningsekonomi egentligen är och vilka bestämmelser som gäller. För att samla information om vad som egentligen gäller samarbetar Arbets- och näringsministeriet med fem olika myndigheter.

– I pressen talas ibland om delningsekonomi då det egentligen kan vara frågan om helt vanlig företagsamhet.

En knivig fråga för delningsekonomi är ansvarsfördelning – är det den som säljer en tjänst eller plattformen som ansvarar om någonting går snett? Enligt Laitinen varierar användarvillkoren mellan plattformar.

– Man måste bekanta sig med varje enskild plattform innan man använder den.

Tveksamt delande i stora plattformar

Enligt docent Mats Nylund vid Arcada är en ekonomi som bygger på delande i stället för att köpa och äga saker en väldigt bra utgångspunkt. Men i praktiken har den ideella delningsekonomin, som har som mål att skapa samhörighet, blivit marginell.

– Det är tveksamt hur mycket delande som ingår när kommersiella jättar som Airbnb eller Uber har vuxit fram.

Enligt Nylund talas det allt mer om problemen med stora plattformar som tar hög provision för att koppla ihop utbud och efterfrågan. Samtidigt blandas delningsekonomi ofta ihop med gig-ekonomi, alltså korta tillfälliga jobb som ersätter fasta anställningar. Osäkerheten i arbetet med plattformar har till exempel lett till protester bland Foodoras matbud.

Kan man tala om delningsekonomi om det är professionellt?

– Jag tycker inte det. Men det är ett lite märkvärdigt ord och det finns sakkunniga som tycker att det handlar om delningsekonomi.

Hållbar framtid

Marthaförbundets tf. ekonomirådgivare Marina Nygård ser positivt på en webbsida med samlad information om delningsekonomi eftersom beskattningen och byråkratin kan vara krånglig. Hon tror på delningsekonomins möjligheter för hållbar konsumtion.

– Det handlar om att få maximal användning av varje pryl. De flesta av oss har saker som vi inte använder stående i skåpet, men drömmen är att kunna hyra ut dem i stället.

Människor har alltid delat saker, men plattformar ger nya möjligheter att ta delningen till nästa nivå, enligt Nygård. Samtidigt har det också skett en förändring i hur man fårhåller sig till ägande.

– Vi har uppnått ett visst välstånd och det har inneburit en viss status att äga saker, medan det tydde på att man inte har råd om man var tvungen att låna någonting. Nu är det framför allt ekologi man tänker på, trots att det också leder till ekonomisk nytta.

Delningsekonomi innebär att privatpersoner delar varor eller tjänster gratis eller mot en liten avgift. I praktiken sker det ofta genom digitala plattformar eller appar.

Ordet kommer från den engelska termen "sharing economy", som syftar på gemensam ekonomi; konsumtion, användning eller produktion.

Det handlar till exempel om att hyra ut sin lägenhet eller bil för en kort tid. Också olika slags småjobb som trädgårdsarbete, städtjänster eller barnvaktande kan vara delningsekonomi.

Källa: Jakamistalousinfo.fi

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning