Myndigheterna utreder tragisk dödsolycka vid äldreboende

Hagaro är inte ett hem för svårt demenssjuka personer, utan ett servicehem för pensionärer. "Ofta är personerna som flyttar in inte dementa när de kommer till hemmet. Men de blir det med tiden. En fruktansvärt svår fråga är hur länge de här människorna kan bo kvar", säger en anhörig till en person som bor på Hagaro.Bild: Leif Weckström

Myndigheterna kan komma att skärpa övervakningen av helprivata äldreboenden och medger att tillsynen av dessa inte har varit lika aktiv som av hem med kommunalt upphandlade platser. Frågan är aktuell i och med en tragisk dödsolycka där en äldre demenssjuk person föll ner från balkongen på fjärde våningen i pensionärshemmet Hagaro.