Myndigheterna satsar på fiskeriövervakning på Finska viken

Myndigheterna är speciellt intresserade av havsöring och sik, att fångsten uppfyller måtten, fångstredskapen och att alla tillstånd är i sin ordning. Bild: Mostphotos

Myndigheterna kommer att genomföra extra fiskeriövervakning under våren. Den som drar upp en hotad art kan bli ersättningsskyldig.

Finska vikens kustbevakning, NTM-centralen och Forststyrelsen ökar fiskeriövervakningen på Finska viken. Satsningen innebär extra övervakning på våren och hösten.

Dessutom kommer myndigheterna att prioritera fisket i samband med den dagliga patrulleringen.

Myndigheterna är speciellt intresserade av havsöring och sik, att fångsten uppfyller måtten, fångstredskapen och att alla tillstånd är i sin ordning.

Myndigheterna satsar också på att övervaka båttrafiken och fåglarnas häckningsplatser. På vissa skär råder landstigningsförbud under häckningen.

Skadestånd för hotade arter

Från och med den 1 maj kan man bli tvungen att betala skadestånd till staten om man drar upp vissa hotade fiskarter.

Skadeståndet gäller lax, saimenlax, ål, nejonöga, öring, harr, röding, flodkräfta och sik i åar och bäckar som rinner ut i havet.

Skadeståndets storlek beror på arten och ligger mellan några tiolappar och tusentals euro.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning