Myndigheter vill stoppa klimatförändringens negativa effekter på vår hälsa

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet lanserar en ny plan för att förebygga klimatförändringens konsekvenser. Bild: Ari Sundberg/SPT

Klimatförändringen kan påverka hälso- och sjukvården i Finland negativt. Därför försöker sektorn förbereda sig genom en nyligen utarbetad plan.

Klimatförändringen förutspås öka hälsoriskerna i hela världen, speciellt i utvecklingsländerna. Men detta kan också komma att inverka på hälso- och sjukvårdens funktionsduglighet och driftssäkerhet i Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet har tillsammans berett en plan för att motverka klimatförändringens konsekvenser. Syftet med planen är att undersöka och identifiera nuvarande och nya anpassningsåtgärder inom sektorn för hälsa och välfärd.

Långsiktig plan

Även om klimatförändringens konsekvenser är långsiktiga är det redan möjligt att se en del konsekvenser. Därför påbörjas anpassningsåtgärder vid sidan av utsläppsminskningarna direkt.

Planen gäller bland annat förberedelser för extrema väderfenomen, och sträcker sig till 2031. Nya mål har satts upp för bland annat varningssystemet för värmeböljor.

– Vi försöker förbereda samhällets skyddsmekanismer i god tid, säger Mikko Raunio, medicinalråd på Social- och hälsovårdsministeriet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning