HS: Myndigheter prickas för att ha vaccinerat äldre med Astra Zenecas vaccin i våras

Både Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet anses ha agerat lagstridigt i samband med vårens coronavaccineringar, rapporterar Helsingin Sanomat. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Både Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet får kritik på grund av att personer i åldern 65–69 år tvingades ta Astra Zenecas vaccin i våras, skriver Helsingin Sanomat.

Enligt riksdagens biträdande justitieombudsman agerade Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet lagstridigt i våras då 65–69-åringar vaccinerades med Astra Zenecas coronavaccin, skriver Helsingin Sanomat.

I flera kommuner tvingades 65–69-åringar ta Astra Zenecas vaccin då de stod på tur för vaccinering trots att hälsomyndigheterna kände till eventuella hälsorisker kring vaccinet.

Helsingin Sanomat skriver att biträdande justitieombudsman Maija Sakslin anser att institutet i sitt agerande bröt mot såväl grundlagen som diskrimineringsförbudet och patientlagen.

Sakslin kom med sitt beslut på fredagen.

Enligt beslutet borde institutet bättre ha bedömt de rättsliga frågorna ur flera olika synvinklar. Jämställdhetslagen, diskrimineringsförbudet och patientens självbestämmanderätt borde ha tagits bättre i beaktande.

Därtill kritiseras institutet för sin information. Enligt Sakslin var informationen så bristfällig att kommunerna misstolkade ett pressmeddelande och trodde det var bindande.

Dessutom får Social- och hälsovårdsministeriet enligt Helsingin Sanomat en anmärkning. Anmärkningen gäller att ministeriet anses ha försummat sin skyldighet att övervaka att Institutet för hälsa och välfärd i sina anvisningar agerar enligt grundlagen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning