Myndigheter: Epidemin fortsatt dämpad trots massexponeringar

En del av de nya smittfallen har samband med kluster på olika håll i landet. Bild: Vilhelmina Öhman/SPT

Coronaläget är lugnt trots de senaste dagarnas massexponeringar. Andelen positiva tester är fortsatt liten.

Antalet nya fall av coronavirussmitta i Finland är fortsättningsvis måttfullt och på riksnivå är epidemiläget lugnt, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

I augusti har de nya fallen varit betydligt fler än under juni och juli, och i början av september har antalet fall ökat ytterligare. Under den första veckan i september anmäldes 223 nya fall, vilket är många i jämförelse med 145 nya fall veckan innan.

Reproduktionstalet uppskattas för tillfället vara 1,20–1,25. Förra veckan var incidensen av nya fall 4,0 per 100 000 invånare.

Låg andel positiva tester

En del av finländarna som testat positivt för coronaviruset har blivit smittade utomlands, andra i Finland. En del av smittfallen har samband med kluster på olika håll i landet.

Flera massexponeringar har ägt rum, bland annat i samband med fritidsaktiviteter och hobbyer, men också på daghem, arbetsplatser och läroanstalter. Smittkedjorna har spårats noggrant och de lokala myndigheterna har lyckats stoppa spridningen.

Andelen positiva test är 0,3 procent, vilket är mycket lite trots en liten ökning i jämförelse med de tidigare veckornas siffror.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning