Myndighetens uppmaning: Var uppmärksam vid plankorsningar – årligen blir tiotals påkörda av tåg

Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficom medförde coronapandemin positiva effekter för säkerheten inom tågtrafiken, eftersom passagerarantalet minskade. Bild: Erik Sandström/SPT

Sammanlagt 20 plankorsningsolyckor inträffade i fjol, varav fem var allvarliga.

Förra året minskade tågens passagerartrafik som en följd av coronapandemin. Detta medförde positiva effekter för säkerheten inom tågtrafiken, uppger Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Men trots att olyckorna var få, uppstår det ändå årligen riskfyllda situationer i tågtrafiken. Jarkko Saarimäki, överdirektör vid Traficom, säger att det fortsättningsvis behövs ansträngningar för att förbättra säkerheten.

"En bra säkerhetskultur bidrar till att säkerhetsorganisationssystemen fungerar i det praktiska arbetet, vilket naturligtvis förbättrar säkerheten inom hela sektorn", säger Saarimäki i ett pressmeddelande.

Farliga plankorsningar

Majoriteten av de personskador som inträffar på järnvägarna beror på att någon blir överkörd av ett tåg, enligt Traficom.

Omkring 50–60 personer dör årligen till följd av att de blir överkörda av ett tåg. I majoriteten av fallen har personerna ställt sig på spåret av egen vilja.

Plankorsningsolyckor orsakar också flera dödsfall per år. Förra året inträffade totalt 20 plankorsningsolyckor, av vilka fem klassades som allvarliga. Siffrorna är något under genomsnittet för de senaste åren.

Traficom uppmanar trafikanter att iaktta försiktighet då man närmar sig en plankorsning.

"Det är inte möjligt för tåget att väja, så det är alltid väganvändaren som är skyldig att väja. Du ska vara uppmärksam på trafiken och inte fokusera exempelvis på telefonen", säger Kirsi Pajunen, ledande sakkunnig vid Traficom.

Uppgifterna framgår av Traficoms årsrapport om säkerheten på järnvägarna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning