Myndighet uppmanar Hagaro att garantera säkerheten

Bild: Leif Weckström

Regionförvaltningsverket uppmanar ledningen för det privata äldreboendet Hagaro att se till att de lokaler som används av äldre demenssjuka personer är säkra.

Regionförvaltningsverkets beslut kom efter att tillsynsmyndigheten under våren lät undersöka det svenska privata pensionärshemmet Hagaro i Norra Haga. Granskningen gjordes efter en incident där en äldre demenssjuk person avled i sviterna av sina skador efter att ha fallit ner från en olåst balkong på fjärde våningen.

Regionförvaltningsverket uppmanar också ledningen för äldreboendet att se till att planen för egenkontroll uppdateras så att den motsvarar dagens krav.

– Enligt regionförvaltningsverkets syn är det möjligt att man på Hagaros enhet inte har lyckats ta tillräcklig hänsyn till de särskilda behoven och tillhörande arrangemang för vård av demenssjuka, skriver regionförvaltningsverket i sitt färska beslut.

I utredningen påtalar myndigheten att klienterna hade fri tillgång till en terrass med lågt räcke och uppmanar verksamhetsledaren på hemmet att säkerställa en tillräcklig säkerhet i lokalerna.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46