Myndighet påminner om pauser om det är varmt på arbetsplatsen

Enligt arbetarskyddslagen ska en arbetstagares exponering för temperaturförhållanden som medför olägenheter eller risker för säkerheten eller hälsan begränsas. Bild: Mikael Piippo/SPT

Om temperaturen på arbetsplatsen är över 28 grader ska en arbetstagare ta paus varje timme eller tillfälligt byta till jobb i svalare förhållanden, meddelar regionförvaltningsverket.

En arbetsgivare ska se till att de anställda inte vistas alltför långa perioder i lokaler där temperaturen är över 28 grader. Det meddelar regionförvaltningsverket med hänvisning till arbetarskyddslagen.

Lagen fastslår att arbetstagarnas exponering för temperaturförhållanden som medför olägenheter eller risker för säkerheten eller hälsan skall begränsas. Enligt regionförvaltningsverket är det arbetsgivarens skyldighet att med tekniska åtgärder se till att temperaturen på arbetsplatsen hålls under 28 grader. Om det inte lyckas ska antalet pauser ökas enligt etablerad praxis.

Lätt och mellantungt arbete ska avbrytas med en paus på 10 minuter varje timme om temperaturen är över 28 grader. Om temperaturen överstiger 33 grader ska man ta en paus på 15 minuter varje timme. Ett alternativ är också att tillfälligt byta till annat arbete i svalare förhållanden, meddelar regionförvaltningsverket.

Vid riktigt höga temperaturer och tungt arbete bör särskilda skyddsåtgärder tillämpas. Till exempel skyddsutrustning kan användas.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning