Myllrande myrkaos? Långt ifrån

En stackmyra rengör sin drottning. Myror är mycket renliga djur och putsar sig och varandra lite som katter gör. Katja Bargums och Heikki Helanteräs bok bygger vidare på bland annat professor Rainer Rosengrens forskning kring stackmyror i Västra Nyland. Den finländska myrforskningen har långa anor och är också internationellt känd. Bild: Lotta Sundström

Forskarna Katja Bargums och Heikki Helanteräs populärvetenskapliga bok Myrornas hemliga liv sätter myrornas sociala samspel och konflikter under lupp. Myrorna har en nyckelroll i ekosystemet, men på sikt hotas också myrsamhällena av klimatförändringen.

Myrsamhällena med sina otroligt mångfasetterade strukturer är en global framgångssaga – myror finns nästan överallt på jorden. Bara i Finland knatar över 60 olika arter omkring.Också den som kämpar fö...