Myllrande diktmassa

Konsten att läsa långsamt krävs för att ta till sig Bergqvists dikter, inte minst i Skuggas vikt. Samlingen är tät av mening, packad i många lager på varandra.

Poesi

Erik Bergqvist

Skuggas vikt

Bonniers

Jag skyndar mig lite då jag läser Erik Bergqvists senaste diktsamling Skuggas vikt och småspringer genom dikterna. Mitt i en dikt snubblar jag över något och märker att jag överhuvudtaget inte vet var jag är. Så jag tar mig själv i handen och leder mig tillbaka till diktens början och börjar om. Och igen.

Konsten att läsa långsamt krävs för att ta till sig Bergqvists dikter, inte minst i Skuggas vikt. Samlingen är tät av mening, packad i många lager på varandra. Referenserna sträcker sig fram och tillbaka i texten och dikterna blir invecklade i sig själva som knutar. Men från detta myllret slår plötsligt något ord eller någon tanke igenom och sätter tillvaron i gungning.

Ögats poet

Bergqvists stil har ofta jämförts med Tomas Tranströmers, och det är en liknelse som håller till en del. Både Tranströmer och Bergqvist är ögats poeter, med en stark betoning på det visuella i sina dikter. Båda närmar sig vardagen och tillvaron på ett sätt som gör den främmande, något som nästan rör sig mot det mystiska. Men det finns också stora skillnader. Tranströmer ter sig mera hoppfull, ger plats för ett tyst jubel som jag inte hittar hos Bergqvist, vars dikter är skrivna mera utpräglat i moll – speciellt i Skuggas vikt.

Själva titeln för tankarna till döden, den egna eller någon annans som kastar sin tunga skugga på livet. Relaterade teman som tidens lopp har också en central roll i samlingen, och Bergqvist verkar därtill återkomma till en saknad eller frånvaro i texten. Som en strof från November, en vindlande dikt som liknar en slags poetisk dagbok skriven i novembergrånadens melankoli:

Världsavskuren sfär med svagt klirrande spöken.

Vilka är de. Var är du. Det saknas begrepp för angi-

velser, saknas grafer. Sömnlös lag gnager på minsta

arrangemang. Besatt eller utfrätt hjärna. Höstfärger-

na såg du aldrig (är de i dig nu).

Och senare i samma dikt:

Sekunden bogserar dygnet. Sekunden rengör för-

tvivlan. I vinden som bara har en sida gör sekunden

en tunnel. I kroppen som undrar var hon försvann

lägger sekunden smärtan en sekund bakom sekun-

den. Bara ljuset, bara mörkret kan tala med sekunden

Likt Tranströmer finns det också starka humanistiska inslag i Bergqvists texter. Latinska eller grekiska ord tittar fram i dikterna som besök av en gammal bekant. Hänvisningar till konsthistoriska termer och filosofier nästlar sig in. Ibland blir detta mera explicit, en diktklunga behandlar till exempel vetenskapsfilosofiska termer som primärkvalitet – det vill säga en av John Lockes indelningar av fenomen i primära och sekundära egenskaper. På så vis gör Bergqvist stora anspråk på läsarens bildningsnivå, men sätter också dikterna i dialog med en bred humanistisk tradition.

Bild: Pressbild

Men trots sina klassiska inslag är Bergqvists poesi tämligen lösflytande. Eller snarare är dikterna själva ofta näst intill obarmhärtigt formgivna, ofta skarpt skurna i tre- eller fyrradiga strofer, medan själva innehållet flyter i en rå modernistisk ström av associationer. Man får känslan av att vistas någonstans mellan poetens medvetna och undermedvetna där olika tankespår myllrar med varandra innan de blir tydliga – något som även ger Bergqvist vagt surrealistiska drag.

Detta diktflöde försöker med sin bredd och betydelsemässiga täthet ofta säga mycket på samma gång, eller åtminstone tangera en hel del. Risken är att det blir för kakofoniskt och som läsare kände jag nog att det stundvis blev lite bullrigt, men i någon annans öron kunde det lika väl ha klingat som en spretig och livfull melodi. Skuggas vikt är tredje delen i en samling där de första delarna är Skingra (2013) och Inte är vind (2015).

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00