Mykkänens beslut kränker Finlands rättsstatliga principer

Bild: Wilfred Hildonen

Kvinnorna bör hämtas hem och prövas i domstol. Ifall det finns bevis för brott skall de bestraffas enligt lagen. Om inte skall de rehabiliteras.

Till en rättsstats skyldigheter hör det att konsekvent försvara medborgarnas mänskliga och medborgerliga rättigheter. Då finska journalister eller turister frivilligt rör sig i ett krigsgebit och hamnar i fara skall staten hjälpa. Då finländare misstänkts för brott här hemma eller utomlands skall staten stå för hens rätt att få försvara sig vid en domstol.

Förra veckan publicerade Rundradion videointervjuer med finländska flyktingar i Syrien. Det handlar om elva kvinnor och deras 33 barn. Kvinnorna har frivilligt migrerat till IS-kontrollerade områden. I filmsnuttarna fördömer de IS och hävdar inte bara oskyldighet, utan också ovisshet till brott som skett under deras tid i regionen. Nu vill de hem till Finland för att föra ett tryggt familjeliv. Deras enda väg ut ur lägret är i finska statens händer.

Inrikesminister Kai Mykkänens svar till dem är att "Vi vill inte ha vuxna till Finland, men barnen borde omhändertas". Argumentet lyder att medan det är Finlands lagstiftade och moraliska plikt att proaktivt försäkra barnens trygghet så gäller det inte deras mödrar. Beslutet verkar vara politiskt populärt. I en valdebatt var det endast Antti Rinne som kämpade med frågan och konstaterade att finländare har nog en rätt att komma till Finland. Sari Essayah, för den delen, uttryckte goda kristna värden och vände andra kinden till genom att argumentera för att upphäva deras medborgarskap. Bannlysning med andra ord.

Det vi vet just nu är att kvinnorna frivilligt migrerat till en region som styrdes av ett skräckvälde som uttryckligen utropat våldsam jihad mot alla icke-troende. Deras blotta närvaro i området har fungerat som en moralisk seger för terroristerna. Deras "normala liv" som de fört inom IS-territorierna har normaliserat det ytterst onormala. De har utsatt sina barn för fara och hjärntvätt.

De kan ha varit aktiva deltagare i terroristorganisationen och begått allvarliga brott. De kan fortfarande vara radikaliserade och utgöra en allvarlig säkerhetsrisk. Som Jussi Halla-aho konstaterade är det svårt om inte omöjligt att bevisa deras delaktighet i våldsamheter på området. Oroande är att vi hämtar hem potentiella terrorister, varefter de är på fri fot och riskerar vår säkerhet här i Finland. Misstankarna är fullständigt berättigade. Dock kan i nuläget deras delaktighet till något brott inte fastställas.

Jag är varken jurist eller människorättsexpert. Men jag har för mig att utgångspunkten enligt rättsstatliga principer är att individen är oskyldig om inte bevis för hens skyldighet presenterats. Utöver detta har individen rätten till säkerhet och att försvara sig vid domstol. Att staten organiserar en räddningsoperation för barnen, men förbjuder deras mödrar att följa med stöd av åtal och misstankar som inte prövats genom lagstadgade processer är något exceptionellt. Mykkänen och hans kolleger har sett som sin uppgift och befogenhet att fungera som domstol i denna fråga. Straffet är att skilja mödrarna från deras egna barn samt obegränsad fångenskap i svåra och farliga förhållanden. De största offren är naturligtvis barnen som berövas möjligheten att leva ett vanligt familjeliv.

Frågan är legal, moralisk och politisk. Nuvarande regering har svarat på det från en inrikespolitisk synvinkel och underordnat de lagliga och moraliska implikationerna. Finlands rättsstatliga legitimitet står på spel när vi låter våra lagar, och deras principiella och moraliska innebörd, underordnas populistiskt motiverade beslut. Dessutom bör vi fråga ifall Finland med äran i behåll kan vägra att ta emot radikaliserade finska flyktingar, samtidigt som vi kräver krisländer att ta emot de flyktingar som vi vill bli av med.

Expeditionsministären har bett justitiekanslerns godkännande för att agera i denna fråga. Justitiekansler Tuomas Pöysti bör överväga att förkasta dess plan och uppmana ministern att ta till snabba åtgärder för att säkerställa familjernas mänskliga och medborgerliga rättigheter. Kvinnorna bör hämtas hem och prövas i domstol. Ifall det finns bevis för brott skall de bestraffas enligt lagen. Om inte skall de rehabiliteras. De ska placeras i internationellt erkända och välfungerande program för deradikalisering av extremister. Deras motiv och intentioner bör analyseras för att bättre förstå, och i framtiden förhindra, radikalisering av finska medborgare. Alla dessa åtgärder kostar skattepengar. Det är tyvärr notan för samhällelig marginalisering.

Otto Segersven, Berlin

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning