"Mycket svårt att undersöka gärningsmän"

I Finland har det inte gjorts någon undersökning som motsvarar Brås rapport om den ökade sexualbrottsligheten. I olika omgångar har man ändå undersökt invandrares och asylsökandes brottslighet. Bild: Mostphotos

Också i Finland ropas det emellanåt efter rapporter om gärningsmän och deras bakgrund, men att ge några pålitliga svar om det är mycket vanskligt, säger både Institutet för rättspolitik och kriminologi, Brottspåföljdsverket och Polisyrkeshögskolan till HBL.

Ändå har en del analyser gjorts. Enligt en rapport från 2014 har utrikesfödda en åttafaldig risk att polisanmälas för sexualbrott jämfört med personer födda i Finland. När man beaktar faktorer som åld...