Mycket oralsex ökar cancerrisken

Cancer i svalget – så kallad orofarynxcancer – drabbar tre till fyra gånger fler män än kvinnor, visar en ny studie. Bild: Mostphotos/Julián Rovagnati

Män som haft mycket oralsex löper ökad risk att drabbas av cancer i munsvalget. För kvinnor, däremot, är sambandet inte alls lika starkt.

Cancerrisken har att göra med risken att exponeras för humant papillomvirus, HPV, som även kan resultera i peniscancer samt cancer i livmoderhalsen hos kvinnor.

Nu visar en studie av forskare vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i USA att risken för att män ska drabbas ökar rejält ju mer oralsex de haft. För kvinnor, däremot, påverkas cancerrisken inte alls lika mycket.

– De flesta människor har oralsex och vi upptäckte att det var ovanligt med en oral infektion med cancerframkallande HPV bland kvinnor, oavsett hur många de haft oralsex med, säger en av forskarna bakom studien, Amber D'Souza, till Independent.

Fler män

Cancer i svalget – så kallad orofarynxcancer – drabbar tre till fyra gånger fler män än kvinnor. Trots det är den generella risken att drabbas liten, även om antalet som insjuknar ökar.

Ökningen sätts i samband med att allt fler infekteras med någon av de tre HPV-typer som anses vara extra cancerframkallande. En äldre svensk studie visar att förekomsten av HPV i dessa cancertumörer ökat från drygt 20 procent på 1970-talet till 93 procent 2007.

I den nu aktuella undersökningen, som presenteras i Annals of Oncology, deltog drygt 13 000 kvinnor och män i åldrarna 20–69 år.

Riskrökning

Det visade sig att bland icke-rökande män som aldrig haft oralsex eller med bara en partner var förekomsten av dessa HPV-varianter 1,7 procent. Bland rökande män med fem partner eller fler hittades dessa varianter hos 15 procent. För de som haft 2–4 partner, var även HPV-förekomsten mittemellan (7,3 procent).

Bland kvinnor syntes också en ökande förekomst av HPV med två eller fler partner, men bland dem var förekomsten generellt sett mycket lägre. För en kvinna som aldrig haft oralsex eller med bara en partner hittades HPV hos 0,5 procent.

Fakta

Män drabbas också

Folkhälsomyndigheten föreslog i somras att även pojkar borde få vaccination mot HPV-virus. Enligt en uppskattning kan det förebygga 120 fall av cancer varje år.

Det subventionerade vaccinet är begränsat till flickor, eftersom det ska skydda mot livmoderhalscancer. Men kunskapen om HPV-relaterade cancerformer har ökat och kopplas nu till en rad cancerformer som även drabbar pojkar, som peniscancer, cancer i analöppningen samt vissa typer av cancer i munsvalget.

Vaccinationen består av tre doser som tas inom ett halvår.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03