Mycket klimatsnack att vänta, åtgärderna dröjer

Rörelsen Fridays for Future ordnade klimatmarscher över hela världen på fredagen. Här demonstrerar ungdomar i Chennai i Indien. Bild: Arun Sankar/Lehtikuva–AFP

Forskarnas slutsatser och demonstranternas krav finns inte ens på agendan på årets klimattoppmöte i Madrid. Det fullbordar ett år präglat av mycket snack men lite verkstad.

I höst har forskningsrapporter visat att glaciärerna smälter snabbare än förut, att halterna av växthusgaser i atmosfären har nått rekordnivå och att vi måste bända utsläppen nedåt ännu brantare om vi...