Mycket hänger på dig, 2019

Bild: Wilfred Hildonen

Om 2019 blir en besvikelse får vi gå tillbaka till 1940-talet för att hitta ett decennium som backat från föregående decennium.

Nej, man tänker väl inte på bruttonationalprodukten varenda dag. Men om man gör det för en stund, kan man bli förbryllad och kanske också nedslagen. Är det faktiskt så att Finland, mätt i bnp per capi...