Mycket gott i Ceta-avtalet

Vi stöder avtalet och färre handelshinder mellan EU och Kanada.

Maria Brommels insändare "En kamel klampar in" (HBL 22.1) behandlar frihandelsavtalet Ceta och tystnaden kring den. Vi Europaparlamentariker får otaliga olika förfrågningar och enkäter och tyvärr kan vi omöjligen svara på alla. Hoppas detta svar belyser våra ställningstaganden.

Europeiska unionen har beaktat medborgarnas, frivilligorganisationernas och medlemsländernas oro när avtalet förberetts. Finlands näringsliv och fackföreningsrörelsen stöder ett avtal. EU:s målsättning är att avtalet ska förbättra nuläget: frihandelsavtalens funktion är att skapa tillväxt och arbetstillfällen genom att röja hinder för handeln, minska byråkrati och tullavgifter.

Ceta-avtalet avlägsnar tullarna för alla industriprodukter vars ursprung är i Kanada eller ett EU-land. Tullarna kommer att försvinna antingen genast eller efter en övergångsperiod på tre, fem eller sju år efter att avtalet trätt i kraft. Finska maskiner och fordon kommer snabbare och billigare ut på den kanadensiska marknaden. På vissa områden har tullarna varit till och med 25 procent. I och med avtalet försvinner nästan 92 procent av alla tullar för jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Ceta-frihandelsavtalet har tidigare uppskattats öka handeln mellan EU och Kanada med 20 procent till över 25 miljarder euro. Finlands export till Kanada var cirka 750 miljoner euro 2014.

Enligt EU:s målsättningar ska tvister lösas enligt ICS-mekanismen (Investment Court System). Domarna i ICS är obundna och båda parter får välja vilka domare som är med. Domstolsbehandlingen är offentlig och transparent. Den nya modellen är en förbättring jämfört med ISDS-tvistlösningen som tidigare diskuterats.

Europaparlamentets utskott för internationell handel röstade på tisdag för Ceta-avtalet. Avtalet behandlas i plenum i februari. Efter detta måste alla EU-länder ännu godkänna avtalet i de nationella parlamenten. Vi stöder avtalet och färre handelshinder mellan EU och Kanada.

Liisa Jaakonsaari Miapetra Kumpula-Natri Europaparlamentariker, SDP

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning