Mutor – nej tack ... eller kanske?

Bild: Mostphotos

En färsk enkät visar att det bland 18–30-åringar finns en principiell beredskap att betala mutor, ge gåvor eller gentjänster till myndigheter. Det förvånar eftersom Finland hör till de minst korrumperade länderna i världen.

Finland har klarat sig bra i internationella korruptionsmätningar och hör till de minst korrumperade länderna i världen. Till exempel Transparency International presenterar årligen ett korruptionsinde...