Mustig klang, härlig nyansering

Liedduon med pianisten Tuula Hällström och basen Sami Luttinen kompletterar varandra utmärkt. Bild: Laura Nykänen

Efter liedkonserten i Berghäll får HBL:s recensent lust att höra Sami Luttinen på operascenen.

De intima klubbkonserterna bakom Berghälls kyrka avslutade sin vinterserie med en högtstående liedkonsert som gärna kunde ha varit lite bättre besökt. Sami Luttinen och Tuula Hällström bjöd på finslip...