Muslimer i Helsingfors känner stark oro – bönerum vandaliserades i Mellungsbacka

– Efter attacken i nya Zeeland känns hatbrotten extra skrämmande, säger församlingens ordförande. – Det finns församlingsmedlemmar som är oroliga för att komma hit. Bild: Resalat muslimska församling

Hat och vandalism är vardag för muslimer i Helsingfors. Senast i dag utsattes ett bönerum för skadegörelse. Skyddspolisen ser inte att hotbilden mot muslimer i Finland skulle ha skärpts, men säger att det alltid finns en risk för att terrorattacker kan påverka andra att begå liknande dåd.

"Fuck Islam" står det med höga bokstäver skrivet över väggen till bönerummet i Mellungsbacka. Färgen har knappt hunnit torka och sedan senaste motsvarande händelse har det gått bara två dygn. Då tyckte någon det var brukligt att peka ut församlingens medlemmar som våldtäktsmän i stor skrift på väggen.

– Det gjorde mig särskilt ledsen eftersom vi hade en grupp barn på besök samma dag. Vilken bild får de av samhället, frågar Paula Kemell som är församlingen Resalats ordförande.

Vandalism är bara en del av hatet som möter Helsingfors muslimer i vardagen. Kemell berättar om församlingens hackade nätsidor, skällord på nätet och rent av fysiska påhopp.

– Det är klart att vi känner en otrygghet, men också en känsla av utanförskap och ensamhet. Vi anmäler brotten till polisen men ingenting händer och människorna som gör det här går fria. Ibland känns det som att folk helt enkelt inte bryr sig om vår säkerhet. Måste det ske en våldsam attack innan samhället reagerar och vi får hjälp?

Några egna säkerhetsåtgärder har församlingen inte haft råd med och det är församlingsmedlemmarna själva som får torka bort klottret från väggarna, än en gång.

– Vi lever på donationer och de flesta av våra medlemmar är fattiga, säger Kemell.

Hon vill ändå lyfta fram hjälpen från folk på gräsrotsnivå. När bönerummet vandaliserades inför Ramadan-festligheterna ställde både grannar och personer från andra trossamfund upp och hjälpte till att tvätta moskén ren.

På Helsingforspolisen säger överkommissarie Jussi Huhtela att man inte har höjt beredskapen efter terrordådet i Nya Zeeland.

– Tills vidare fortsätter vi med den beredskap vi har och följer med läget. Extra resurser kan snabbt sättas in vid behov. Vi har annars också mer resurser inför veckoslutet.

Han berömmer de helsingforsiska religiösa samfunden för att hålla en bra kontakt med polisen och rapportera de brott som sker. Det hjälper till att förebygga allvarliga händelser, säger han och beskriver muslimernas situation som mycket oroväckande.

– Hattal är inte ofarligt, för tal omsätts ofta förr eller senare i handling.

När en grupp barn kom på besök tidigare i veckan möttes de av vandaliserade moskéväggar. Bönerummet i Mellungsbacka vandaliseras ständigt och församlingen har inga pengar att sätta på säkerhetsåtgärder. Bild: Resalat muslimska församling

Färska varningsord från Säpo

Säkerhetspolisen i Sverige, Säpo, varnar i sin pinfärska årsbok som publicerades i går för en ny trend där främlingsfientliga och radikalnationalistiska idéströmningar ökar. Säpo ser att vit makt-miljön och lösare främlingsfientliga grupper har börjat närma sig varandra.

"Det här är en utveckling som Säkerhetspolisen följer noga inom ramen för vårt uppdrag att förhindra brott och skydda demokratin", sade chefen för Säpo ett knappt dygn innan terrorattacken i Nya Zeeland.

Säpo varnar också för att "gränsen mellan de aktörer som Säpo följer, och personer som agerar på ett sätt som inte faller innanför ramen för Säpos uppdrag kan vara på väg att suddas ut". Brotten begås inte nödvändigtvis av en gärningsperson som är medlem i en organisation, utan tillhörighet och delaktighet uttrycks på andra sätt.

Skypo: Lugnt i Finland

Finska Skyddspolisen publicerar sin årsbok nästa vecka. I den är man inte orolig för högerextremistiska brott på samma sätt som kollegerna i Sverige. I Skypos ännu opublicerade rapport över fjolåret lyder formuleringen så här: "Läget inom de inhemska extremistgrupperna är synnerligen lugnt och det inträffade ingenting som äventyrar den nationella säkerheten."

Varför är ni inte ni oroade när era kolleger i Sverige varnar för en ny trend där främlingsfientliga och radikalnationalistiska idéströmningar ökar?

– Förklaringen varför vi har en annan lägesbild än Säpo beror helt enkelt på att situationen i Sverige är annorlunda. Ytterhögern har alltid varit på en annan nivå i de övriga nordiska länderna jämfört med i Finland. Det är absolut inte vår uppgift att haussa upp en oro i ett läge när det inte finns anledning till det, säger Martin Westerlund, överinspektör vid enheten för terrorism och extrema rörelser vid Skyddspolisen.

Överkommissarie i Helsingfors: Ständiga hatbrott mot muslimer

Samtidigt är Jari Taponen, överkommissarie och chef för enheten för förebyggande verksamhet vid Helsingforspolisen bekymrad:

– Dådet i Nya Zeeland upprör världen över! I Finland utsätts muslimsamfunden för ständiga hatbrott. En normalisering av hatretoriken leder till att även hatbrotten normaliseras. I natt vandaliserades ett bönehus i Helsingfors, skriver Taponen på Twitter och syftar på det som hände i Mellungsbacka.

Varför är ni av annan åsikt inom Skypo än överkommissarie Taponen vid Helsingforspolisen?

– Vi tar inte ställning till hans uttalanden. Det jag kan säga är att vi förhåller oss med största allvar till allt som kan rubba samhällsfriden, säger Westerlund.

HBL undrar hur Skyddspolisen ser på den oro som finns inom muslimska församlingar där man upplever att polisen inte skyddar dem tillräckligt.

– Naturligtvis är deras oro inte obefogad. Hot ska tas på största allvar och det är samhällets sak att se till att alla kan känna sig trygga i den miljö de lever i. På frågan om säkerheten behöver skärpas är svaret ja, men det är en resursfråga och en fråga för den öppna polisen som säkert beaktar det skedda. Vi står för hotbildsanalysen, medan de konkreta operativa besluten tas på lokal nivå.

Westerlund säger att det ännu är för tidigt att dra några slutsatser utifrån terrorattacken i Nya Zeeland.

– Men förstås finns det alltid en risk att händelser som den här kan påverka andra att begå liknande dåd.

Westerlund säger att olika former av ofog och vandalism som riktas mot moskéer eller bönehus slumpmässigt förekommer i hela landet, men på senare tiden har det varit rätt lugnt jämfört med situationen efter den stora flyktingvågen 2015.

Skyddspolisens internationella samarbete pågår dygnet runt och speciellt då det inträffar tragedier som den i Christchurch i Nya Zeeland, intensifieras informationsutbytet.

Den misstänkta gärningsmannen tangerade i förbigående sexualbrotten i Uleåborg i sitt rasistiska manifest. Vid Skyddspolisen vill man ännu inte ta ställning till om det är av betydelse att Uleåborg nämns.

Statsminister Juha Sipilä framförde Finlands regerings kondoleanser till Nya Zeelands premiärminister efter dådet.

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori meddelade att tornet på Finlandiahuset kommer att illumineras mörkblått för att hedra offren i det fega terrordådet och deras anhöriga.

– Våra hjärtan och tankar är med er, skrev Vapaavuori på Twitter.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning