Musikhusets massiva skärm visar reklam och kultur – "Kraven har uppfyllts"

Musikhusets medievägg får visa 25 procent kommersiell reklam. Resten ska vara kulturinnehåll – antingen Musikhusets eget eller en annan kulturaktörs. Bild: Leif Weckström

I början var Kiasmas museichef Leevi Haapala förundrad över grannen Musikhusets reklamskärm. Skärmens storlek, ljusstyrka och den höga andelen kommersiell reklam väckte frågor.Men i dag ser Kiasma skärmen som en möjlighet.

Den stora medieväggen på Musikhusets södra fasad i centrala Helsingfors har samlat både ris och rosor under sin knappt ett år långa existens. Vid konstmuseet Kiasma – beläget direkt mittemot skärmen – var man misstänksamma till en början.

– När skärmen kom i augusti i fjol var vi nog lite förundrade över skärmens storlek, ljusstyrka och den höga andelen kommersiell reklam, säger museichef Leevi Haapala, men tillägger att man förvisso hela tiden vetat att en medievägg kommer i något skede.

Enligt Haapala övergick skepticismen ändå i ett hopp om att kunna marknadsföra Kiasmas konst på skärmen.

– Just nu stör medieväggen inte våra konstutställningar. Däremot utreder vi hur vi på ett smart sätt kan dra nytta av skärmen.

Visar kultur och reklam

Medieväggen skulle ursprungligen uppföras redan då Musikhuset byggdes år 2011. Men i byggskedet var den ekonomiska situationen sådan att man måste spara någonstans – medieväggen, samt planer på en egen orgel, fick läggas på is.

I augusti i fjol kunde skärmen slutligen placeras på Musikhusets vägg. Helsingfors stad gav ett tioårigt tillstånd till medieväggen fram till år 2027.

Nu har skärmen stått på sin plats i snart ett år.

– Vi har fått en del negativ respons gällande medieväggen, men ganska lite. Det handlar främst om skriverier på sociala medier – kommersiella och kulturella aktörers samspel har varit en främmande tanke i Finland. Mycket av responsen gällde huruvida det är passande att Musikhuset erbjuder plats för kommersiell reklam, säger Marja-Leena Lehtimäki, kommunikationschef vid Musikhuset.

"Lyckad lösning"

I Helsingfors stads tillstånd för medieväggen stipuleras ett krav på att 75 procent av materialet som visas på skärmen ska vara Musikhusets eget eller annat kulturinnehåll. Resterande 25 procent är övrig reklam som en reklambyrå säljer. Musikhuset får en del av intäkterna från den kommersiella reklamen, men Lehtimäki vill inte avslöja hurdana summor det handlar om, med hänvisning till att det är en affärshemlighet.

Enligt Lehtimäki har kravet på 75 procent kulturmaterial uppfyllts.

– Andelen kulturmaterial och kommersiell reklam kan variera något från dag till dag, men i slutändan uppfylls kravet på 75-25-fördelningen. Vi har ett intresse att sköta det väl eftersom skärmen är en viktig marknadsföringskanal för Musikhuset. Allt som allt har medieväggen visat sig vara en lyckad lösning – den passar in i byggnaden, framhäver konstverket Laulupuut utanför Musikhuset och lyser upp den mörka väggen i vintertid.

Medieväggen har också använts för att direktsända konserter i Musikhuset – och det ämnar man fortsätta med, berättar Lehtimäki.

Även vid Kiasma finns planer på ett konsertsamarbete med en av Musikhusets stamorkestrar – Helsingfors stadsorkester.

– Samarbetet mellan Tölövikens kulturaktörer är väsentligt, säger Kiasmachefen Leevi Haapala.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning