Musiken hjälper att hantera sorgen

Fallet i Borgå, där en pappa dödade sitt 3-åriga barn med kniv i november, påverkade starkt musikern Aino-Maija Riutamaa de Mata. Nu har hon skrivit en sång till minne för den mördade lilla flickan.

– Det är min uppgift som musiker att trösta och hjälpa människor att hantera svåra saker med hjälp av konst. Barnamordet i Borgå i november och andra liknande familjetragedier i Finland fick mig att skriva sången Lilla Ängel, säger Riutamaa de Mata.

Aino-Maija Riutamaa de Mata arbetar som sellist i Helsingfors stadsorkester, hon fick sin magisterexamen i musik från Sibelius-Akademin 2010. Videon Lilla Ängel publicerades på Youtube den 18 januari. Sången framförs på svenska av Vilja Riutamaa och hon ackompanjeras på piano av Aino-Maija Riutamaa de Mata.

Ledande socialarbetare Johanna Tervanen i Nurmijärvi är inne på samma spår, konst och speciellt musik är viktiga redskap när det gäller att handskas med känslor som väller fram till följd av våldsdåd. Ett sätt att komma över sorg och förtvivlan är att dela upplevelser med andra människor och känna att det goda till slut kommer att segra.

– Nyheter om familjetragedier tär på människor krafter, de belastar psyket och skapar en känsla av hopplöshet. Att sörja tillsammans kan hjälpa många människor, såväl anhöriga som grannar, vänner och andra närstående att hantera sorgen. Men fortfarande pratas det för lite om familjevåld i Finland, säger Tervanen.

Hon menar att folk behöver tillfällen där det och möjligt att sörja och bearbeta känslor. Där har musiken en central roll.

– Det vore fint om människor erbjöds andra gemensamma tillfällen att sörja än att tända ljus på brottsplatsen, vilket också är viktigt och trösterikt.

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54