Musikaliska kvinnoliv och intima brev

Kvartetten som bär Wilhelm Stenhammars namn kan hans musik i sömnen, men deras känsloladdade tolkning under Musik vid havet gav aldrig någonsin ett rutinmässigt intryck, skriver HBL:s recensent. Bild: Bo Söderström

Musik vid havet avrundades värdigt. I fokus stod Clara Schumann, Fanny Mendelssohn och Cecilia Damström.

"Kanske kommer musiken för honom (Felix) att bli ett yrke, medan den för dig alltid kommer att förbli en prydnad; aldrig må eller skall den bli din tillvaros fundament eller dagliga liv."Det var inga...