Musikalisk eldsjäl tar över som vd för Svenska kulturfonden

Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin, nyvalda vd:n Sören Lillkung och till höger, delegationsordförande Ann-Luise Bertell. Bild: Leif Weckström

Svenska kulturfondens nyvalda vd Sören Lillkung grämer sig över att yrkeshögskolefusionen mellan Arcada och Novia aldrig blev av, men tror att loppet ännu inte är kört. Överlag behövs det fler sammanslagningar i Svenskfinland, anser den blivande fond-vd:n.

Ännu i våras meddelade Sören Lillkung, som hör till frontfigurerna i det finlandssvenska musiklivet både som sångare och kördirigent, att det fanns en operaroll som han ännu drömde om att få sjunga: Mozarts Don Giovanni. Men de planerna har nu gått i stöpet: I stället blir Lillkung, som till utbildningen är politices magister från Åbo Akademi och musikmagister och diplomsångare från Sibeliusakademin, Svenska kulturfondens nya vd från och med den första maj 2018. Lillkung efterträder Leif Jakobsson.

I dag verkar Lillkung som enhetschef för yrkeshögskolan Novias kulturenhet i Jakobstad. Kulturfonden är honom väl bekant efter att han 2009–12 var ombudsman vid fonden.

– Vår bedömning är att Sören Lillkung är den person som Svenska kulturfonden behöver. Det är viktigt att ha en vd som har en förmåga att entusiasmera sin omgivning, säger fondens ordförande, Stefan Wallin vid presskonferensen där Lillkung presenteras.

Bankirerna fick kalla handen

Ursprungligen sökte 41 personer vd-jobbet. Av dem gallrades först tio ut med hjälp av ett rekryteringsbolag. Av dessa tio gick tre vidare till en sista sållning.

Wallin säger att den första gallringen var enklare.

– En del av de sökande hade helt enkelt sökt fel jobb. Det fanns personer som hade sin bakgrund inom kapitalförvaltning och bankirvärlden, men det här är inte ett jobb där man ska förvalta pengar, tvärtom, det viktiga är att kunna sätta sprätt på dem. Slutracet med tio personer var betydligt svårare, säger Wallin och tillägger att de intervjuer som gjordes med kandidaterna spelade en stor roll i rekryteringen.

I kulisserna har det funnits sådana som har fört fram en tanke om att Kulturfonden den här gången skulle vara betjänt av en person som inte är en utpräglad representant för kulturfältet, något som till exempel tidigare fondordföranden Pär Stenbäck antydde i en kolumn i HBL förra månaden. Han skrev att utbildning är en minst lika viktig del av fondens ursprungliga mandat och att det övergripande och centrala uppdraget ska vara att befrämja framtidsinriktade finlandssvenska aktiviteter.

Då HBL frågar Wallin om hur han ser på att det också har funnits förväntningar på att fonden den här gången inte borde välja en utpräglad representant för kulturfältet svarar han:

– Vi har utgått från att vi väljer den som är bäst lämpad och har inte styrts av några vissa förväntningar.

Stefan Wallin säger att fonden på senaste tiden har börjat fokusera mer på mångkulturalism och i framtiden är satsningar som ska förbättra språkklimatet att vänta.

Sammanslagningar att vänta. "Jag gillar helheter. Det är min stora passion", säger Kulturfondens nyvalda vd och låter förstå att han kommer att jobba för konsolidering i Svenskfinland. Bild: Leif Weckström

Wallin: Hemorten saknar betydelse

Beslutet att välja Sören Lillkung till vd har – utöver att Kulturfondens styrelse har välsignat utnämningen – också fått grönt ljus av SFP:s partiledning. Lillkung och SFP-ordföranden Anna-Maja Henriksson kommer båda från Jakobstad och HBL undrar om det har varit en merit i sammanhanget.

– Postnumret har inte haft någon betydelse. Alla kommer någonstans ifrån, men det har inte spelat någon som helst roll på vilket sjukhus man har iklätts den första blöjan, säger Wallin.

Sören Lillkung bor med sin sambo i Åbo där också hans yngsta dotter går i skola. Möjligtvis kommer familjen att flytta till huvudstadsregionen men Svenska kulturfonden ställer inte några tjänstebostäder till sina anställdas förfogande, uppger Wallin.

Sören Lillkung, varför sökte du det här jobbet?

– Det här var något jag ville göra. Redan när jag var projektombudsman vid fonden drömde jag om det här jobbet, men då hade jag ännu inte de förutsättningar som krävdes. Men sen blev jag enhetschef för hela kultursektorn vid Novia, inte bara för musiken, utan också för visuell konst och scenkonst. Därför kan man säga att min musikeridentitet har luckrats upp de senaste åren.

Kulturfältet är brokigt. Vad säger du till exempel till författarna som kanske oroar sig över att du i första hand är en musikkännare, men inte har jobbat med konstformer där det svenska språket är avgörande?

– Jag har länge varit lärare vid Teaterhögskolan. Om man som jag har sysslat mycket med rollarbete blir man också intresserad av litteratur. Jag gillar att läsa.

Vad läste du senast?

– För bok? Jag har läst Krister Ståhlbergs Meddelanden från Åbo Akademi och en väldigt fin skrift om hur vår identitet föds av Ulrika Wolf-Knuts.

Hur ser du på det misslyckade försöket för ett par år sedan att slå ihop de två finlandssvenska yrkeshögskolorna Arcada och Novia?

– Det var sorgligt. För kultursektorn hade det uppstått en ypperlig helhet genom att driva igenom fusionen, men då var tiden ännu inte mogen. I framtiden kommer vi att se en utveckling där man läser kurser vid flera olika skolor även om man är inskriven vid en. Då infinner sig frågan om det inte skulle behövas gemensamma tak.

Så du hoppas ännu på en yrkeshögskolefusion i framtiden?

– Varför inte? Och jag vill se mera nära samarbete mellan högskolor överlag.

Ser du andra områden där det skulle behövas konsolidering i Svenskfinland?

– Jag gillar helheter. De är min stora passion. Institutioner måste få ha sin egen identitet, men organisationsmässigt är det värt att fundera om vi kan skapa nya större och bättre helheter.

Nya jobbet innebär att den som vill höra Sören Lillkung sjunga i framtiden, antagligen blir besviken. Drömrollen som Don Giovanni har han gett upp och framöver kommer hans barytonstämma främst att ljuda i duschen, vid allsången på hans sommarställe och ifall folk ber honom uppträda vid begravningar.

Ingen Don Giovanni längre. Operakungen Sören Lillkung lägger av med det publika sjungandet och koncentrerar sig på ledarskap i stället. Drömrollen som Mozarts Don Giovanni blir antagligen ogjord. I bakgrunden Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin och i förgrunden delegationsordförande Ann-Luise Bertell. Bild: Leif Weckström

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning