Musik i tiden-festivalen får stort stipendium – budgeten kan tredubblas

Utvecklare. Johan Tallgren säger att det behövs ett forum för det intellektuella samtalet om vart konsten och musiken är på väg. Som konstnärlig ledare för Musik i tiden-festivalen vill han utveckla dessa forum. Bild: HBL-arkiv/Valentina Tallqvist

Festivalen för nutida musik i Viitasaari, Musik i tiden, tilldelas 180 000 euro av Finska kulturfonden.

Musik i tiden-festivalen får stipendiet av Finska kulturfonden för ett omfattande utvecklingsarbete, som är tänkt att avspegla sig på konstfältet som helhet. Under en period på tre får man ett tilläggsanslag på totalt 180 000 euro.

– Det medför att vi i bästa fall kan tredubbla vår konstnärliga budget jämfört med nivån för bara några år sedan. Stipendiet möjliggör också en betydligt mera långsiktig konstnärlig planering, säger festivalens konstnärliga ledare Johan Tallgren.

Enligt Tallgren kommer pengarna bland annat att användas till att omorganisera sommarkurserna, bjuda in flera internationella studerande och ordna flera paneldebatter och diskussioner om musikfältets framtid.

– Vi tror att det behövs ett forum för det intellektuella samtalet om vart konsten och musiken är på väg. Det hänger ihop med kurateringens roll på konstfältet i övrigt. Det vi har sett är att den nyaste tonsättargenerationen är uppvuxen i en helt annan värld och att den hela sitt liv har levt i en neoliberal verklighet där ideologierna inte spelar lika stor roll längre.

Musik i tiden samlar årligen en liten skara av lokalbefolkningen i Viitasaari men desto större skara musikintresserade från hela landet. Internationaliseringen främjas bland annat genom att sammanföra studerande vid Sibelius-Akademin med musiker från internationella nymusikensembler.

Totalt 660 000 euro fördelas mellan fyra utvalda projekt inom ramen för Finska kulturfondens nya Konst i potens (Taide toiseen)-stipendier. 263 ansökningar lämnades in, varav tolv ansökningar behandlades under en andra omgång. Med projekten vill man förnya konsten så att kvaliteten höjs samtidigt som publikunderlaget breddas.

– Tanken är att konstfältet inte skall se likadant ut när de här pengarna är använda, kommenterar Tallgren.

De övriga bidragen inbegriper bland annat ett projekt, där tolv nya muralmålningar uppförs på husväggar på olika håll i Vanda. Dessutom delas pengar ut för barnkulturverksamhet i Tavastehus och ett projekt i regi av Finlands skogsmuseum.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03