"Museikortet sporrar spontana museibesök" – kortet blir populärare för varje år

Johanna Rehn, filosofie magister i historia, har haft museikortet i tre år. Hon uppskattar att man spontant kan göra ett museibesök om ett museum till exempel har en ny utställning. Museikortet finns alltid till hands i plånboken. Bild: Sofie Fogde/SPT

Nästan 300 museer i hela Finland omfattas av den gemensamma inträdesbiljetten – museikortet. Museerna upplever att kortet har bidragit till en friare museikultur.

– Sedan museikortet infördes 2015 har andelen museibesök i Finland ökat med nästan fyrtio procent. Varje år blir museikortet mer och mer populärt, säger Seppo Honkanen, utvecklingsdirektör på Finlands museiförbund.

Inspirationen till museikortet kom från ett välbeprövat system i Nederländerna.

– Nederländerna har cirka 16 miljoner invånare och av dem innehar 1,3 miljoner ett museikort. Det är en ganska stor andel av befolkningen, säger Honkanen.

När Museiförbundet lanserade museikortet anslöt sig ungefär 180 museer till systemet. Nu täcker kortet nästan 300 museer i hela Finland.

År 2000 var det sammanlagda antalet museibesök i Finland 5,2 miljoner.

– 2018 var siffran 7,1 miljoner. I dag finns 175 000 museikort i användning, säger Honkanen.

Ett lyft för museerna

Honkanen säger att museikortet tillför stora fördelar för museerna som är med i systemet.

– Förutom att museerna får ersättning för inträdet så får de också synlighet. Många museer väntade med att gå med i systemet då det var nytt. Nu har de flesta insett att det är fördelaktigt att vara en del av samarbetet.

Seppo Honkanen, utvecklingsmanager på Finlands museiförbund, säger att museikortet slår rekord i popularitet varje år. Bild: Sofie Fogde/SPT

Fredrika Henriksson, museitjänsteman på Sagalunds museum i Kimito, säger att det var självklart att hembygdsmuseet skulle gå med redan från start.

– Tröskeln för att besöka ett museum är mycket lägre om man har museikort. Man förlorar ingenting och det gör inte så mycket om museet inte helt motsvarade förväntningarna, säger Henriksson.

Henriksson säger att ersättningen museerna får tillbaka från Museiförbundet kunde vara lite större, men annars är man mycket positivt inställd till museikortet på Sagalunds museum.

– Man hoppas så klart att besökarna kanske äter lunch på området eller besöker museibutiken. Museikortet drar ändå folk till området som kanske annars aldrig hade kommit, säger Henriksson.

Gynnar stadsbor i högre grad

Friluftsmuseet Stundars i Solf i Korsholm är också med i museikortet. Där är man också nöjd med hur systemet utvecklats.

– Under de tidigare åren har det varit ganska glest med lokala kortägare bland besökarna. Men jag tycker mig se att antalet museikort har ökat sedan i fjol, säger Maria Blomberg, museiassistent på Stundars.

Blomberg säger att motivationen att skaffa ett museikort antagligen är större i till exempel huvudstadsregionen än vad den är på mindre orter.

– Här är museiutbudet mindre, vilket gör att man inte gynnas på samma sätt av kortet.

En ny typ av hobby

Esbo stadsmuseum, som består av ett antal olika museer, har också gynnats av museikortet. Tanja Ekholm, museilektor, uppger att det enda som varit stundvis problematiskt är tekniken. Annars har man kunnat se en ökning i besöksantalet till alla de olika museerna.

– Det märks att museikortet har bidragit till en ny slags hobby. Det är lätt att gå in till ett museum om man har lite tid över. Man måste inte reservera flera timmar för att noggrant kunna gå igenom allt, säger Ekholm.

Ekenäsbon Johanna Rehn, filosofie magister i historia och flitig museikortsbrukare, är en person som kan placeras i den kategorin. Hon har ägt museikortet i tre år och planerar också att förnya det.

– Jag besöker ungefär 15-20 museer om året. Det bottnar så klart i ett grundläggande intresse, men kortet sporrar mig förstås att utnyttja det, säger Rehn.

Museikortet kostar 69 euro och är giltigt i 12 månader. Kortet täcker nästan 300 museer runtom i Finland. Bild: Sofie Fogde/SPT

Rehn flyttade precis tillbaka till Ekenäs efter att ha bott i Helsingfors i många år.

– Jag gjorde nog fler museibesök när jag bodde i Helsingfors eftersom utbudet är så stort där. Men det finns så många museer runtom i Finland som jag vill besöka. Det är nog värt att skaffa kortet om man är beredd att ta sig runt lite.

De flesta museerna med

Enligt Rehn är det allra bästa med museikortet att man under en dag kan avverka så många museer man bara har tid och lust med.

– Museikortet är väldigt täckande. Man blir nästan lite ställd när man stöter på sådana museer som inte är med i systemet, säger Rehn.

Orsaken till att många små museer inte är med i samarbetet är enligt Seppo Honkanen på Museiförbundet att deras verksamhet ofta till exempel är baserad på frivilligt arbete och inte har något ordentligt kassasystem.

– Det finns vissa grundvillkor som museerna måste uppfylla för att man ska kunna vara en del av museikortsverksamheten, säger Honkanen.

En gemensam inträdesbiljett till finländska museer.

Kostar 69 euro och är giltigt tolv månader från första användningstillfället.

Lanserades 2015 av Finlands museiförbund. Då omfattade kortet 180 museer.

Nu omfattar kortet nästan 300 museer runtom i landet.

175 000 museikort är i användning just nu.

Kortet också ges i gåva till någon annan.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning