Muren mot Mexiko, Obamacare och inreseförbud - så gick det med Trumps löften

Donald Trump. Bild: AFP / Lehtikuva / Brendan Smialowski

USA:s president Donald Trump lovade ett och annat under sin valkampanj 2016. FNB granskade Trumps mest centrala och kontroversiella löften och om de förverkligats.

• Inreseförbud

Under valkampanjen sade Trump att han tillfälligt vill förbjuda största delen av muslimerna att komma in i USA tills myndigheterna "får reda på vad som är på gång". Trump lovade att förhindra att flyktingar från Syrien kommer till USA och kasta ut de syriska flyktingar som redan befann sig i USA.

Trumps inreseförbud har stött på många juridiska problem och saken har behandlats i olika rättsinstanser. Just nu gäller förbudet så att folk från Libyen, Somalia, Sudan, Jemen och Syrien inte kan resa till USA om de inte har ett verkligt starkt band till en person eller organisation i USA. Förbudet trädde i kraft i somras. För flyktingarnas del gäller förbudet i 120 dagar och för övrig 90 dagar.

Högsta domstolen behandlar inreseförbudet i sin helhet nästa gång den 10 oktober.

• Skyddsprogram för drömmare

Trump beslutade att avsluta skyddsprogrammet DACA som hans föregångare Barack Obama skapade. DACA har tillåtit cirka 800 000 personer, som kommit olagligt som barn till USA, att studera och jobba i USA. Trumps beslut att lägga ner programmet, som också kallas för Drömmare (Dreamers), har stött på stort motstånd och vissa delstater kommer att ta saken till domstol.

Hur det går med programmet är tills vidare öppet. Förra veckan hann man i medierna berätta att Trump och demokratledarna skulle ha kommit överens om att skydda dem som omfattas av DACA. Trump sade dock kort därefter att det inte stämmer. Enligt Trump skulle en sämja kräva en enorm förbättring av gränssäkerheten och att man borde rösta om frågan. Han säger ändå att man snart kommer att komma överens i frågan.

• Muren mot Mexiko

Trump lovade bygga en mur på gränsen till Mexiko och låta mexikanerna betala för den. I januari skrev Trump under ett intentionsavtal för att styra pengar från delstaterna till att bygga muren. Därefter har knappt något hänt eftersom kongressen ännu inte slagit fast nästa års budget, som borde innehåll medel för muren. Trump har flera gånger intygat att muren blir av.

• Obamacare

Ett av de centrala löftena Trump gav var att slopa hälsovårdsreformen "Obamacare" som skapades under Obama. Trump lovade att det skulle ersättas av ett nytt system.

Trumps strävan att kullkasta och ersätta Obamacare har hela tiden stött på problem trots att Trumps republikaner har majoritet både i senaten och i kongressen. De hälsovårdsärenden som gått till senaten för omröstning har fällts.

I slutet av juli röstade man för ett förslag som bara skulle ha kullkastat en del av det gällande systemet. Det förkastades också.

• Paris klimatavtal

Trump lovade i sin kampanj att se till att USA lösgör sig från Paris klimatavtal. I början av juni såg det ut som att Trump håller sitt löfte. Han sade då att USA tänker omförhandla avtalet så det skulle vara rättvisare för USA.

Den här veckan såg det inte mer så klart ut att USA lämnar avtalet. Till exempel utrikesminister Rex Tillerson sade för nästan en vecka sedan att Trump är öppen för att stanna i Parisavtalet ifall villkoren blir rättvisare för USA.

• Frihandelsavtalen

Trump beskrev i sin valkampanj Nordamerikanska frihandelsavtalet Nafta som en katastrof och sade att Stillahavsområdets TPP-frihandelsavtal mellan 12 länder kommer att vara ännu värre. Han sade att USA ska lösgöra sig från Nafta och stoppa TPP från att gå framåt. I januari meddelade Trump att USA lösgör sig från TPP.

Avtalet som började under Obamas tid hade inte hunnit ratificeras i kongressen så det hade inga omedelbara verkningar när avtalet sades upp. I augusti började de första förhandlingarna om att förnya Nafta. 

Källor: FNB:s arkiv, The Guardian, AFP, CNN och Washington Post.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning