Mumlet blev ett skri

Bild: Mikael Bobacka

"Den offentliga sektorn”. När blev den mer ett skällsord än en återspegling av folkhem och välfärd, en stenfot på vilken samhällsservice som inte går att göra särdeles lönsam, står stadigt?

Först var det svaga signaler. Som ett mummel i tamburen som du inser finns men undrar om det är röster eller fläkten. Så småningom blev mumlet lite tydligare och du insåg att tamburen var full av folk...