Muminpappan inom mig

Kan inte jollen dessutom motiveras som ett medel för ökad självkännedom eller för att möta Gud i naturen?