Muminfamiljen är ett gäng i kris – alla är ensamma trots att de är omgivna av varandra

Filosofen Sanna Tirkkonen forskar i ensamhet och överlevnadsstrategier utgående från skönlitteratur. Bild: SchreiberPötter

I Tove Janssons bok Pappan och havet känner sig Muminfamiljens medlemmar ensamma och förbisedda men tacklar dilemmat på olika vis. En gemensam strategi för att ta sig ur ensamheten saknas.

"En obestämd eftermiddag i augusti gick en pappa omkring i sin trädgård och kände sig onödig. Han visste inte vad han skulle göra av sig, för allt som fanns att göra var redan gjort eller också var de...