Mumin inte välkommen i Karlstad: ”Vi är inga Muminhatare, vi vill bara skydda vårt friluftsområde”

Muminvärlden i Nådendal har årligen kring 200 000 besökare. I Karlstad väntas besökarna bli ännu fler om temaparken byggs. Bild: Pressbild

Konflikten kring den planerade Muminparken i Karlstad splittrar hela kommunen. 19 december är en ödesdag för Mumin, då fullmäktige röstar om parken, som skulle bli den tredje i världen.

– Det är svårt att tro att Tove Jansson skulle ha gillat det här kriget som blossat upp angående en eventuell etablering av en Muminpark. Det bästa för Mumin vore nog att dra sig ur nu, innan det är för sent, säger Thomas Martinsson, ordförande för föreningen Skutbergets vänner.

I svenska Karlstad planeras en temapark i stil med Muminparken i Nådendal, ett projekt som retat upp många Karlstadsbor. Parken skulle byggas på Skutberget, ett populärt friluftsområde, och många befarar att området skulle privatiseras och begränsa framtida möjligheter till rekreation.

Föreningen Skutbergets vänner, med Martinsson i spetsen, grundades 2017 i protest mot planerna. I samma veva grundades också ett nytt politiskt parti, Karlstadspartiet Livskvalitet, som tog sig in i fullmäktige med löftet om att stoppa parken. "Don't f**k with Skutberget!", lyder slagordet på deras webbsida.

– Det har blivit väldigt polariserat här i Karlstad. Det är några initierade i kommunledningen som drivit den här frågan under radarn, alla partier har inte känt till det, säger Martinsson.

Att frågan är infekterad syns även i det privata. Under den senaste tiden har Martinssons sambo plockat ner Muminmuggarna i en kartong, trots att hon gillar Muminfigurerna. De blir en påminnelse om konflikten.

– Vi är inte Muminhatare utan tycker jättemycket om Tove Jansson och hennes sagofigurer, men det här är fel plats för en Muminpark, säger Martinsson.

En annan kritik handlar om parkens storlek. Den skulle bli tre gånger så stor som den i Nådendal, som är 4,5 hektar stor. I Karlstad är den planerade storleken 12,5 hektar. Parkering och ankomsttorg skulle kräva ännu mer utrymme.

Karlstadsborna har ingenting emot Mumin, man vill bara skydda sitt naturområde och är besviken på att politikerna drivit igenom planen utan att förankra den hos invånarna. – Vi har inget emot Mumin, trots att det är ett argument som motståndarna använder sig av, säger Thomas Martinsson. Bild: Ann Henriksson

– Om Muminparken byggs försvinner fyrtio procent av strandlinjen på Skutberget bakom stängsel och betalgrindar, säger Martinsson.

En nöjespark tenderar skapa arbetstillfällen, ökad inflyttning och turism till staden. Kan parken inte bli något positivt för Karlstad?

– Vi tror absolut inte på att parken skulle ge ökad inflyttning. Den skulle ha öppet bara på sommaren och det finns inga krav på att de som jobbar där ska vara bosatta i Karlstad, det kan vara kvalificerade ungdomar från Polen och Baltikum som får jobb. Vi är också rädda för att Muminvärlden bara är steg och att nästa steg är ett jättehotell och ett vattenland. Då finns inget av strandkanten kvar.

Får Mumin komma eller gå?

Den 19 december är en ödesdag för Mumin. Då röstar kommunfullmäktige för eller emot parken och majoriteten förväntas rösta för. Beslutet kommer ändå troligtvis leda till överklaganden och den rättsliga processen kan bli lång.

Sex av tio Karlstadsbor är negativt inställda till en Muminpark på Skutberget, visar en undersökning av SVT och Nya Wermlandstidningen 2018. Den negativa opinionen har påverkat Karlstadskommun. Hösten 2019 framkom det att kommunen anlitat pr-byrån Kreab för att skapa positivitet kring Muminetableringen.

Men politikerna fortsätter driva projektet framåt. Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande och en av dem som talat varmt för Muminparken, tror inte att siffrorna om motståndet stämmer längre.

– Jag tror inte det ser ut så bland Karlstadsborna i dag, jag tror inte ens att det stämde då, det har funnits många frågetecken och missuppfattningar som jag tycker klarats upp under året. Och den demokratiska processen är tydlig, det är fullmäktige som avgör och fullmäktige är Karlstadsbornas representanter, säger Nisser.

Den planerade Muminparken är mycket omstridd i Karlstad. Till och med Muminmuggen har blivit en symbol som sticker Karlstadsborna i ögonen. Bild: SPT

Har ni gjort en undersökning eller vad baserar ni uppfattningen om en positivare opinion på?

– Det är inte vetenskapligt, mer en bedömning utifrån vad jag hör och ser. Det är inte samma tryck i media och min bedömning är att de flesta Karlstadsbor tycker att det är en bra satsning som skapar jobb och möjligheter.

En stor del av friluftsområdet kommer att hamna bakom stängsel om parken byggs. Hur kan ni garantera att området fortfarande kan utnyttjas av allmänheten?

– Jag är rätt övertygad om möjligheten att både få till temaparken på en del av ytan och utnyttja det övriga friluftsområdet på ett positivt sätt. Det är ett fint område som behöver rustas upp och utvecklas och jag tycker området utnyttjas för lite i dag.

"I Nådendal mår naturen till och med bättre"

Det finns alltid motstånd mot något nytt och främmande och mycket av kritiken bottnar i antaganden, säger Muminvärldens vd Tomi Lohikoski.

– I Nådendal har vi 27 säsonger bakom oss och naturen har blivit väldigt lite påverkad av vår verksamhet, tvärtom mår området bättre för att det sköts om. Och det är bara under sommarmånaderna, då vi använder området, som det inhägnas.

Också i Nådendal fanns det motstånd mot bygget innan projektet kom i gång, säger Lohikoski.

– Men i dagens läge skulle jag säga att motståndet är närmast noll i Nådendal. Muminparken har fört med sig fler arbetstillfällen, inflyttning och nu ordnas bostadsmässan 2022 i Nådendal.

Varför måste parken i Karlstad vara så mycket större än den i Nådendal?

– Landskapet i Karlstad är ganska platt med små nivåskillnader medan landskapet i Nådendal är mycket mer kuperat, vilket gör att man kan ha olika aktiviteter nära varandra utan att de stör varandra. Vi räknar också med att Karlstad får ännu fler besökare. Karlstad ligger precis intill E18, halvvägs mellan Stockholm och Oslo, och om man ritar en tre timmars cirkel runt Karlstad bor där många människor.

Skutbergets vänner har föreslagit en annan plats för bygget, Gerholmen, men förslaget avslås av både kommunen och Muminvärlden. Varför?

– Kommunen föreslog fem sex olika ställen och vi diskuterade bra och dåliga sidor med alla förslag. Skutberget var på många sätt nummer ett i jämförelsen, och kommunen har redan för tio år sedan beslutat att skapa någon typ av upplevelseanläggning på Skutberget. Med Muminparken har kommunen också lovat skapa motionsanläggningar och utveckla Skutbergets andra delar. På de andra ställena var stämningen fel, de låg till exempel vid industriområden vilket inte passar om man ska förflytta sig till en sagovärld.

Den part som tog initiativ till Muminparken och ett samarbete med Muminvärlden var Business Värmland, som varit inblandade i en fastighetsaffär som nu utreds av SVT:s Uppdrag granskning. Lohikoski är inte orolig för att ett samarbete med Business Värmland kan fläcka Muminparkens rykte.

– Vår park har ingenting med den fastighetsaffären att göra. Business Värmlands uppdrag är att få investeringar och jobb till regionen och de kontaktade oss med en förfrågan. Vi har inte köpt eller sålt något, hittills har vi endast undersökt möjligheten att expandera parken. Det är en pågående process men det finns många saker vi måste komma överens om med kommunen innan det här är slutgiltigt.

Parken i Karlstad kan öppna tidigast 2025, tror Lohikoski.

I april 2017 presenterade politikerna i Karlstads kommun planen på att öppna en Mumin-temapark på Skutberget i Karlstad, som är ett strandskyddat område.

I december 2017 demonstrerar (du använder preteritum i stycket ovan och presens i de övriga punkterna; välj någondera tidsformen genomgående) 900 personer i Karlstads centrum. Budskapet var ”Skutberget ska inte privatiseras. Det är inte till salu”. Sommaren 2018 lämnar Skutbergets Wenner (se ovan) över 10 500 namnunderskrifter mot etableringen till Muminlandets vd.

I februari 2018 bildas det nya partiet ”Karlstadspartiet – livskvalitet” (KPL) på initiativ av naturfilmaren Bo Landin. I kommunvalet 2018 får partiet tre platser i fullmäktige.

Hösten 2019 framkommer det att Karlstads kommun har anlitat en pr-byrå för kommunikationen om Muminetableringen. Peter Sörensen (KPL) lyfter frågan i en interpellation till kommunfullmäktige där Per-Samuel Nisser (M) bemöter kritiken.

Den 19 december väntas kommunfullmäktige ta beslut om detaljplanen.

I dagsläget finns det en Muminpark i Nådendal, som öppnade 1993, och en i Hanno i Japan, som öppnade 2019.

Källa: SVT

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning