Mumin är välkommen till Karlstad

Bild: Hildonen

Muminvärlden skulle komplettera friluftslivet och passar bra in i området eftersom parken värnar om den befintliga naturen.