Mumin är välkommen till Karlstad

Bild: Hildonen

Muminvärlden skulle komplettera friluftslivet och passar bra in i området eftersom parken värnar om den befintliga naturen.

Många i Karlstad och Värmland i Sverige är väldigt positiva till att Muminvärlden kan tänka sig att öppna en temapark här. Vi möter dagligen människor och organisationer som hoppas att det ska bli verklighet. Det skulle betyda mycket för oss. Precis som andra etableringar är satsningen viktig för kommunens framtid och för hela regionens attraktivitet och utveckling framöver.

Förutom att det blir ett spännande inslag för barnfamiljer ger etableringen arbetstillfällen, inte minst för ungdomar, och kommer att generera inkomster till kommunen och andra företag i Karlstad, till exempel hotell, restaurang och handel. Etableringen skulle komplettera de kommunala investeringar som kommer att göras på det aktuella friluftsområdet. Det blir ett tillskott för Värmland och ett nytt, fint och spännande besöksmål för både Karlstadsbor och gäster.

Men det finns också människor som inte vill ha en temapark på det utpekade området. Det är inte Muminvärlden i sig man är kritisk till utan placeringen på Skutberget. Därför är det viktigt att vi tydliggör vad en etablering skulle innebära och hur det skulle påverka området. I den kommande processen kommer vi att ha samråd och bjuda in Karlstadsbor att ge sina synpunkter på detaljplanen för temaparken.

Skutberget är ett vackert friluftsområde som ligger vid Vänerns strand dit människor åker för att motionera, äta picknick, sola och bada. Det är en kär plats för många Karlstadsbor. Just därför är det viktigt att vi tar vara på friluftslivet i området – och det kommer vi också att göra. Det finns utrymme för Muminvärlden på en del av området samtidigt som huvuddelen av friluftsområdet, med klipp- och sandstränder, grillplatser och motionsspår, finns kvar. Muminvärlden skulle komplettera friluftslivet och passar bra in i området eftersom parken värnar om, och tar vara på, den befintliga naturen.

Det som Ragnar Nordanstig (som för övrigt inte bor i Karlstad) hävdar i sin insändare (HBL 10.12) stämmer således inte, besökare kommer inte att "stängas ute" utan man kommer även fortsättningsvis kunna både motionera, bada, sola och promenera på Skutberget. Dessutom kommer friluftsområdet att utvecklas. Karlstadsborna har genom en medborgardialog skickat in många spännande förslag på hur utvecklingen kan ske. Kanske blir det nya bryggor, kanske en höghöjdsbana, kanske nya cykelleder – vi får se.

Sammantaget ser vi detta som en spännande möjlighet för Karlstad, Värmland och Sverige. Vi hoppas att Muminvärlden kommer hit och gör Skutberget till ett ännu roligare och finare besöksmål för både stora och små.

Per-Samuel Nisser kommunstyrelsens ordförande Monika Bubholz kommunstyrelsens andra vice ordförande Karlstads kommun, Sverige

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46