MTV:s tomt blir bostäder för 1 000 helsingforsare

Bostadstornet i hörnet av Radiogatan och Ilmalagatan kommer att ha 16 våningar. Bild: Skärmavbild/Helsingfors stad

Tv-husen i Uggledalen får ge vika för bostäder. Ett bostadstorn med 16 våningar blir kvarterets landmärke.

Uggledalen i Böle kopplas traditionellt ihop med etermedia, närmare bestämt med MTV, som varit verksam i området sedan sextiotalet. Ortnamnet gav till och med upphov till mediebolagets långvariga logo...