MTV-undersökning: Hälften tror att vårdreformen faller

Cirka 40 procent av finländarna anser att vårdreformen inte är nödvändig, skriver MTV.

MTV har frågat vad finländarna tycker om vårdreformen. Enligt deras enkätundersökning tror över hälften av de tillfrågade att vårdreformen kommer att falla. Cirka fyrtio procent anser dessutom att det inte behövs en vårdreform.

Heikki Hiilamo, professor i socialpolitik vid Helsingfors universitet, säger till MTV att han tror att finländarna har tröttnat på att vårdreformen dragit ut på tiden och att reformen är så svåröverskådlig.

Undersökningen utfördes av Corefiner den 3-10 september. Drygt tusen personer svarade på enkäten.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03